طول استاندارد پلاس پان تولید شده 2.4متر  میباشد.

به درخواست مشتری طول قابل تغییر می باشد.

پلاس پان سفید ، گچبرگی است که در سقف ، دیوار های پوششی ، دیوارهای جدا کننده قابل استفاده می باشد،پلاس پان سفید از هسته گچی با پوشش کاغذ مخصوص تشکیل شده است.

استحکام ، مقاومت ، سبک بودن و فرآیند پذیری از خصوصیات هسته گچبرگ که از سنگ گچ طبیعی با خلوص بالا تولید شده است وهمچنین انعطاف پذیری و مقاومت بالا به دلیل کاغذ مخصوص 2 طرف  گچبرگ می باشد.

استفاده از پلاس پان سفید ، علاوه بر سبکی و انعطاف بالا ، سرعت در اجرا ، صرفه جویی در زمان را نیز به همراه خواهد داشت.

نام محصول

کد محصول

طول

تعداد بسته بندی

پلاس پان سفید 6mm 2.4m 60 عدد/پالت
پلاس پان سفید 8mm 2.4m 60 عدد/پالت
پلاس پان سفید9.5mm 2.4m 60 عدد/پالت
پلاس پان سفید12.5mm 2.4m 50 عدد/ پالت
پلاس پان سفید15mm 2.4m 50 عدد/ پالت
پلاس پان سفید18mm 2.4m 50 عدد/ پالت