طول استاندارد پلاس پان تولید شده 2.4متر  میباشد.

به درخواست مشتری طول قابل تغییر می باشد.

پلاس پان سبز ، در مکان هایی که نیاز به مقاوم سازی در برابر آب و رطوبت برای پوشش سقف ، دیوارهای پوششی و دیوارهی جدا کننده هست مورد استفاده قرار میگیرد. پلاس پان سبز از هسته گچی با پوشش کاغذ مخصوص تشکیل شده است.

به منظور تقویت قسمت داخلی هسته گچبرگ در برابر آب و رطوبت از نوعی مواد افزودنی مخصوص این کار (ضد آب کننده) استفاده شده است . خوصوصیت سختی ، مقاومت ، سبک بودن و فرآیند پذیری گچبرگ که به دلیل استفاده از سنگ گچ طبیعی با خلوص بالا در هسته گچبرگ تولید شده می باشد و همچنین خصوصیات انعطاف پذیری ومقاوت بالا به دلیل کاغذ مخصوص 2 طرف گچبرگ می باشد.

استفاده از پلاس پان سبز علاوه بر سبکی و انعطاف بالا ، سرعت در اجرا ، صرفه جویی در زمان و مقاومت محل استفاده شده به آب و رطوبت را افزایش داده و در صورت زیرسازی مناسب و استفاده از چسب امکان کاشی کاری نیز خواهد داشت.

نام محصول کد محصول طول بسته بندی
پلاس پن سبز   9.5mm 2.4m 60 عدد / پالت
پلاس پن سبز   12.5 mm 2.4m 50 عدد / پالت
پلاس پن سبز   15mm 2.4m 40 عدد / پالت
پلاس پن سبز 18mm 2.4m 30 عدد / پالت